2024. május 30, csütörtök  |  Janka, Zsanett napja  | 

Felhasználási feltételek

1. Bevezető

1.1. A jelen Felhasználási feltételek az Adam & Adam Kft. (1029 Budapest, Méh u. 3. - a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett http://www.kivi.hu címen elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatást (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (toábbiakban Felhasználó) felhasználási feltételeit tartalmazza.
1.2. A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja alábbi feltételeket. A feltételek egyoldalú módosítására Szolgáltató bármikor jogosult, ha a módosításról jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználót, melyet követően a Szolgáltatás használatával a Felhasználó ismételten elfogadja a módosított feltételeket.
 

2. A Szolgáltatás leírása

2.1. A Szolgáltatás célja egy hírgyűjtő, hírmegosztó, hírértékelő internetes portál üzemeltetése, ahol a hírek kategorizálva, és/vagy egyedi szempontok szerint rendszerezve jelennek meg.
2.1.1. A Portál tartalmát nagy mértékben a regisztrált Felhasználók szerkesztik oly módon, hogy a világhálón fellelhető hírek, információk elérhetőségeit küldik el a Portálnak, a direkt az erre a célra létrehozott internetes felületen, mely a Portál részeként üzemel.
2.1.2. A Portál tartalmának egy részét a Portál részeként működő, automatikus keresőmechanizmus teszi elérhetővé: más tartalomszolgáltatók által közvetített híranyagok közvetlen linkek útján történő elérhetőségének biztosításával.
2.1.3. A Portál tartalmát egészíti ki a Regisztrált felhasználók által, a 2.1.1 és a 2.1.2. pontokban leírt tartalmakhoz fűzhető hozzászólásaik.
2.2 Mindezeknek megfelelően a Szolgáltatás, illetve a Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: tv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató a tv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
 

3. A regisztráció, és a regisztrációval elérhető szolgáltatások

3.1. A szolgáltatás bizonyos elemei csak az ún. regisztrációval érhetők el. Az oldalon való regisztráció önkéntes, feltétele a jelen Felhasználási feltételek elfogadása, és a kötelezően megadandó személyes adatok megadása. A tényleges regisztráció a Felhasználó által megadott email-címre automatikusan elküldött elektronikus levélben szereplő internetes hivatkozáson elérhető oldalra való lépéskor fejeződik be.
3.2. A regisztrált felhasználó jogosulttá válik arra, hogy híreket, információkat, internetes tartalmakat jelenítsen meg a Portálon, ill. a Portálon szereplő tartalmakhoz a személyes véleményét rögzítse - a Portál által nyújtott kereteken belül.
3.3. A szolgáltatás keretein belül történő Felhasználói megnyilvánulás, tartalommegosztás semmilyen jogi kötöttséget nem eredményez.
3.4. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretein belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében, mindenféle értesítés nélkül.
3.5. Tilos bármilyen olyan tevékenység kifejtése, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását eredményezheti. Tilos minden olyan tevékenység melynek célje a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetésének megakadályozása.
3.6. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, a Szolgáltató és harmadik személyek jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Feltételek betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Feltételek rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait megszüntetni, továbbá előzetes értesítés nélkül a Felhasználói adatait és a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett információkat azonnal törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.
3.7. A regisztráció azonnali hatállyal megszűnik a Szolgáltatás megszüntetésével, a Felhasználó regisztrációjának a Szolgáltató általi törlésével, illetve a Felhasználó önkéntes regisztrációtörlésével.
 

4. Felelősség

4.1. Mivel a Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja, a Szolgáltatás hibamentes működéséért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. A szolgáltató - az internetes hálózat sajátosságai miatt - nem garantálja a Szolgáltatás folyamatos elérhetőségét.
4.2. A Felhasználó által történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
4.3 A Szolgáltatás oldalairól linkek segítségével másik szolgáltatás által üzemeltetett tartalmakért csak és kizárólag a hírforrás felelős, az ott megjelenő tartalom minden eleme a hírforrás szellemi tulajdonát képezi.
4.4. A Szolgáltatás használatáért, a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt - kizárólag az adott Felhasználó tartozik teljeskörű felelősséggel.
4.5. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében (vagy azzal összefüggésben) harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
4.6. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.
 

5. Személyes adatok

5.1. A személyes adatok kezeléséről az Adatkezelési elveink rendelkezik.
 
Budapest, 2009. június 12.
honlapkészítés, webdesign